tszms

tszms

Od lewej: Kosma Syrkowski, Filip Kowalski, Dawid Bas, Arkadiusz Szymański, Jakub Sawiński oraz Fryderyka Wojciechowska