IV kolejka

ZKS Zielona Góra 88
1. M. Ganczarek (4,4,3,2*,2,w) 15+1 
2. K. PiSkorski (1,1,2,1,3) 8
3. R. Handke (4,4,4,2,4) 18
4. M. Pawłowski (2,2,2,1,4) 11
5. M. Szymański (4,3,4,4,1,w) 16
6. M. Mowczan (1,3*,1,-,2) 7+1
7. M. Zieliński (2,4,2*,2) 10+1
8. K. Górniaczyk (3)

TSŻ Pekum Toruń 89
1. R. Duliński (2*,3,2,3,4,3*) 17+2 
2. Ł. Nowacki (3,2,4,3*,3*,4) 19+2
3. P. Binkowski (2*,3,3,4,3) 15+1
4. P. Cegielski (1,1,2*,-,1) 5+1 
5. M. Paradziński (3,4,3,4,1,4) 19
6. R. Ignacak (1,1,1,1) 4
7. A. Bożejewicz (3,2,1,4,1) 11