Przekaż 1,5% podatku na Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe

Zbliża się okres rozliczeń z urzędami skarbowymi, a co za tym idzie możliwość przekazania 1,5% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego. Tradycyjnie składając deklarację podatkową, możecie wspierać Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe.

Od lat, dzięki współpracy z Fundacją Studencką Młodzi Młodym mogliście przekazywać 1% swojego podatku na rzecz naszego stowarzyszenia. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczaliśmy na inwestycje w szkolenie dzieci i młodzieży. Pozwala nam to jeszcze bardziej rozwijać naszą szkółkę, która cały czas staje się coraz bardziej liczna.

Fundusze pozyskane z tego źródła nadal będą kierowane na szkolenie naszych podopiecznych. W tym roku pojawiła się, jednak znacząca nowość. Od teraz możecie przeznaczyć 1,5% na OPP. Ma to związek z zapisami wynikającymi z Polskiego Ładu i rosnącą inflacją. Przekazując 1,5% na rzecz OPP nie tracicie ani złotówki. Rozdysponowujesz jedynie kwotą, którą i tak musiałbyś przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Okres rozliczeń za rok 2022 potrwa od 15 lutego do 2 maja 2023 roku.

Dane TSŻ-u niezbędne przy uzupełnianiu PIT-u:

Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe
KRS: 0000270261
DOPISEK: TSŻ Toruń 4811

Jak przekazać 1,5% podatku na OPP w zeznaniu? (źródło: podatki.gov.pl)

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.

Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

autor: Bartosz Fryckowski