Zmiany w PFKS

W dniu 25.01.2015 w Bydgoszczy odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych. Nowym Prezesem został Krzysztof Niedzielski

Co trzy lata odbywają się wybory nowego zarządu PFKS, na ich czele stanął Krzysztof Niedzielski prezes TSŻ Toruń.

ZARZĄD PFKS:
Prezes Federacji: Krzysztof Niedzielski
Wiceprezes ds. organizacyjno – finansowych: Maciej Laskowski
Wiceprezes ds. marketingu i promocji: Tomasz Włodarczyk
Członkowie Zarządu: Marcin Kołata i Kazimierz Kuchta

KOMISJA REWIZYJNA PFKS:
Przewodniczący: Andrzej Latusek
Zastępca Przewodniczącego: Grzegorz Wieliński
Sekretarz: Zbigniew Binkowski